Z firmą Express Finance S.A. współpracujemy od marca 2016 roku świadcząc usługę dostępu, wsparcia technicznego i dopasowania, rozwoju aplikacji wspierającej udzielanie pożyczek, programu dla firm pożyczkowych.

„Z firmą Copniac sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach współpracujemy od marca 2016 roku. Działamy w branży pożyczkowej i jesteśmy użytkownikami programu KrediCool – aplikacji internetowej kompleksowo wspierającej proces udzielania pożyczek z wykorzystaniem mobilnej sieci sprzedaży. Wybraliśmy program KrediCool z uwagi na możliwość usprawnienia bieżącej działalności firmy, umożliwienie internetowego dostępu do programu pracownikom zgodnie z uprawnieniami, niskie koszty abonamentowe, łatwość obsługi oraz gotowość firmy do adaptacji rozwiązań przez nas proponowanych. Prace wdrażające program były wykonywane systematycznie i z należytą starannością. Jesteśmy w stałym kontakcie z firmą, która na bieżąco dokonuje zmian i usprawnień zgodnie z naszymi wymaganiami.
Polecamy program KrediCool jako sprawdzone narzędzie innym firmom z branży pożyczkowej oraz firmę Copniac sp. z o.o. jako solidnego i profesjonalnego partnera.”

link do listu referencyjnego

Program do obsługi pożyczek – referencje Express Finance S.A.