program do obsługi pożyczek

Program dla firm pożyczkowych

Program do udzielania pożyczek jest rozbudowaną aplikacją wspierającą udzielanie mikropożyczek – chwilówek, pożyczek ratalnych, pożyczek konsolidacyjnych itp. Program kompleksowo wspiera proces udzielania pożyczki z wykorzystaniem pośredników lub własną siecią sprzedaży, rozliczenia, księgowość, windykację, sprawdzanie w BIG, polecenia zapłaty, wysyłki sms, mailowe i listowe oraz wiele innych funkcji.

 

Program do obsługi pożyczek Najważniejsze zalety

 1. Szybszy rozwój biznesu – wdrożenie tego programu do obsługi pożyczek oznacza, że w łatwy sposób można kontrolować nawet bardzo dużą liczbę wniosków, czy sieć sprzedaży. Można skupić się na rozwoju firmy, nie martwiąc się ograniczeniami.

 2. Szybsza decyzja pożyczkowa –ustawianie warunków tj. wiek, rodzaj wynagrodzenia, status w systemie, zadłużenie w BIG (możliwość ustawienia automatycznego sprawdzania w BIG lub poprzez przycisk).

 3. Większa kontrola nad pożyczkami, prowizjami, pracownikami, księgowością, spłacalnością itp. (o czym więcej poniżej).

 4. Większe bezpieczeństwo – niestety zdarzają się nieuczciwi przedstawiciele, pracownicy biorący pożyczki na nieprawdziwe dane, albo na siebie, mogą się też zdarzyć nieuczciwi klienci. Zdarza, że byli pracownicy uruchamiają konkurencyjną firmę, podbierając przy tym know-how oraz dane kontrahentów. System ogranicza taki proceder, wychwytuje powielanie numerów kont, pozwala dokładnie precyzować warunki dla klientów, w tym według historii w systemie, daje możliwość ustawiania praw dostępu do systemu. Można ustawić dla pracownika tylko dostęp, a możliwość edycji, usuwania oraz eksportu dla bardziej zaufanych osób, ograniczyć możliwość logowania tylko do komputerów biurowych lub godzin i dni tygodnia, tak żeby nikt nie mógł się zalogować przykładowo z domu i przenosić dane. Można ograniczyć możliwość eksportowania danych w systemie.

 5. Łatwa obsługa pożyczek – intuicyjny interfejs.

 

Program do obsługi pożyczek Najważniejsze funkcje

 1. Funkcjonalność CRM.
 2. Scoring. Dodawanie wniosków do systemu, automatyczna wstępna decyzja, czy wniosek przepuścić na podstawie definiowanych warunków np. wiek, wynagrodzenie, informacje z BIG itp. Możliwe jest także dodawanie do systemu od razu aktywnych umów (w przypadku kiedy to przedstawiciel podejmuje decyzję o udzieleniu pożyczki i dopiero potem umowa jest wprowadzana do systemu).

 3. Generowanie umów oraz innej dokumentacji. Drukowanie umów pożyczek, rachunków, faktur, korespondencja seryjna, przesyłanie wiadomości w systemie, automatyczne przesyłanie listów drogą tradycyjną przez program np. wysyłanie monitów, wysyłka sms z przypomnieniami o płatności itp.

 4. Procesowanie wniosków. Przechodzenie wniosku przez etapy w systemie (z możliwością definiowania własnych) tj. nowy wniosek, wniosek weryfikacja, umowa do uruchomienia, aktywna umowa, windykacja, umowa zakmnięta itp. Na różnych etapach następują różne automatyczne czynności np. naliczenie prowizji dla pośredników, nadanie numeru umowy pożyczki oraz dostępne są różne operacje związane z danym etapem pożyczki/wniosku.

 5. Moduł gotówkowy. Obsługa płatności gotówkowych i rozliczeń oraz płatności przelewami,
 6. Księgowanie wpłat z automatycznym rozdzielaniem na kapitał, odsetki, prowizję itp. – możliwość eksportu danych do systemu księgowego.

 7. Pobieranie danych z BIG (Info Monitor).

 8. Obsługa sieci sprzedaży zewnętrznej oraz własnej, gotówkowej i bezgotówkowej.

 9. Obsługa pożyczek pod zastaw oraz dla firm.
 10. Rozliczenia z klientami oraz pośrednikami.

 11. Naliczanie prowizji procentowo lub kwotowo dla agencji, koordynatorów agencji, wystawianie faktur po stronie agencji, generowanie paczki przelewów za zatwierdzone faktury do banku.

 12. Obsługa pożyczek konsolidacyjnych – wypłata środków poprzez kilka przelewów dla wierzycieli pożyczkobiorcy.

 13. Obsługa pożyczki dla dwóch pożyczkobiorców – dwie osoby wspólnie biorą pożyczkę, mając jedną umowę – mniejsze ryzyko i możliwość udzielenia pożyczki dla osób, ze słabą zdolnością.

 14. Obsługa dwóch pożyczkodawców – udzielanie pożyczek może się odbywać przez dwie niezależne firmy.

 15. Wbudowany CRM, Planowanie zadań, kalendarz, notatki przy wnioskach – możliwość dodawania zaplanowanych zadań do wniosków, pracowników z ustawieniem przypomnienia.

 

Program do udzielania pożyczek – Sieć sprzedaży

Opisywany program do obsługi pożyczek jest od wielu lat z sukcesem wykorzystywany do sprzedaży pożyczek zarówno w modelu z wykorzystaniem pośredników, czyli zewnętrznej sieci sprzedaży, jak i sprzedaży bezpośredniej, czy przez Internet. W modelu z wykorzystaniem zewnętrznej sieci sprzedaży każdy pośrednik ma swoje konto, gdzie może dodawać nowe wnioski, ma wgląd do pożyczek dodanych przez siebie oraz rozliczeń. Istnieje możliwość przypisywania tylko wybranych produktów pożyczkowych do wybranych pośredników. Zdarzały się sytuacje nieuczciwych pośredników, dlatego program ma funkcje sprawdzającą wnioski pod tym kontem – więcej informacji na ten temat można uzyskać w czasie prezentacji.
W przypadku wykorzystania własnej sieci np. sprzedaży bezpośredniej, można wykorzystać aplikację na dwa sposoby: albo przedstawiciele sami mogą wprowadzać wnioski do systemu i wtedy każdy z nich ma swoje osobne konto, uprawnienia, listę dostępnych produktów, albo wnioski dodaje operator i ma możliwość przypisania wniosku do przedstawiciela.

 

Program do udzielania pożyczek – Operacje finansowe

W przypadku rozliczeń gotówkowych przydatny na pewno będzie moduł rozliczeń gotówkowych, gdzie można wygenerować bilans, listę zbiórek, dodawać wpłaty i wypłaty gotówki. Wirtualne rachunki oraz import przelewów zautomatyzują rozliczenia z klientami oraz przekazywanie danych do biura rachunkowego.

 

Program do udzielania pożyczek – Bezpieczeństwo

Z rozmów z klientami wiemy także, że dużym problemem mogą być nieuczciwi pracownicy, zdarza się, że pracownik kopiuje dane klientów i zakłada własną działalność, albo odchodzi do konkurencji. Z myślą o uniknięciu takich sytuacji program pozwala na ustalenie zaawansowanych uprawnień dla pracowników, kto ma mieć dostęp do których modułów oraz czy może edytować, usuwać, czy eksportować dane, a przy funkcjach związanych z pożyczkami można nawet ustawiać uprawnienia do poszczególnych operacji na pożyczce, takich jak : uruchom, weryfikuj, zamknij, skieruj do weryfikacji itp. Istnieje także możliwość ograniczenia dostępu do aplikacji z konkretnych adresów IP, czyli można zrobić tak, żeby pracownik tylko logując się z biura miał dostęp do aplikacji, ale z domu już nie. Dla każdego użytkownika można to indywidualnie ustawiać. Podobnie można ustawić godziny oraz dni tygodnia, kiedy użytkownik może się do aplikacji zalogować. Przykładowo prezes może mieć dostęp z dowolnego miejsca i o dowolnej porze, ale pracownik sekretariatu już tylko w godzinach pracy i z biura.
Ważnym aspektem związanym z bezpieczeństwem jest to, że codziennie wykonywane są kopie bezpieczeństwa, które w razie potrzeby można przywrócić. Istnieje możliwość wykonywania kopii częściej np. co godzinę, w takiej sytuacji w każdym momencie można wrócić do stanu sprzed godziny, gdyby ktoś coś w systemie namieszał, pousuwał. Nie zdarzyła się jednak taka sytuacja do tej pory, ponieważ system jest tak opracowany, aby nie dało się przypadkowo czegoś usunąć, czy dokonać nieodwracalnych zmian.

 

RODO i odpowiedzialność:

Obecnie Urząd Ochrony Danych Osobowych ma coraz większe uprawnienia, a wymogi stawiane firmom przetwarzającym dane osobowe są coraz bardziej wyśrubowane.
Prezentowany program jest zgodny z wymogami RODO, jest to zawarte w umowie i to my bierzemy za to odpowiedzialność. Wszelkie informacje przesyłane z i do aplikacji są szyfrowane, serwery są odpowiednio zabezpieczone, zarówno fizycznie, jak i programowo, a sama aplikacja zawiera niezbędne mechanizmy uwierzytelniania i autoryzacji.

 

Program dla firm pożyczkowych – Dokładny opis

Moduł logowania umożliwia dodatkowo nałożenie ograniczeń logowania na poszczególnych użytkowników w zakresie :

 • dnia tygodnia (np. logowanie od pn – pt),
 • godziny (np. 8:00-15:00),
 • przedziału dat (przydatne w przypadku świąt, zwolnień L4 itp.)
 • adresu IP (np. możliwość ograniczenia logowania do komputerów w firmie).

Poniższy rysunek przedstawia formularz dodawania ograniczeń logowania.

Na duże bezpieczeństwo korzystania z systemu wpływa także możliwość definiowania uprawnień dla operatorów centrali na poszczególne moduły z możliwością ustawienia zakresu uprawnień, co przedstawia poniższy zrzut ekranu.

System jest wykorzystywany od 2011 roku, przez co jest bardzo dokładnie przetestowany w zakresie błędów oraz łatwości funkcjonowania i przydatności poszczególnych funkcji. Wyposażony jest także w moduł raportowania o błędach, w momencie kiedy w systemie z jakiś przyczyn pojawi się błąd, jest on natychmiast przesyłany do nas, a następnie analizowany i usuwany.

 

Program dla firm pożyczkowych – Użytkownicy

Prezentowany program do obsługi pożyczek umożliwia dostęp dla 5 typów użytkowników tj:

 • administrator,
 • operator centrali,
 • agent właściciel/ kierownik grupy sprzedażowej,
 • pracownik agencji/ przedstawiciel,
 • koordynator agencji,

 

Program dla firm pożyczkowych – Administrator

Główne możliwości administratora to :

 1. Zarządzanie operatorami centrali (dodawanie, edycja, ustawienia uprawnień, uprawnień do logowania, usuwanie).
 2. Zarządzanie produktami (dodawanie, definiowanie warunków dla danego produktu kredytowego itp.). Warunki umożliwiają automatyczne decyzje kredytowe. Można przykładowo ustawić, że dana pożyczka jest dla emerytów w danym wieku, którzy są nowi w systemie (status klienta to nowy), albo dla stałych klientów itp. Dla jednego produktu (pożyczki) można przypisać wiele warunków – jeżeli któryś zostanie spełniony, system pozwoli dodać wniosek, w przeciwnym razie odrzuci wniosek przy wprowadzaniu go do systemu.
 3. Definiowanie rodzajów dochodów.
 4. Zarządzanie statusami i pod-statusami dla wniosków – statusy i pod-statusy umożliwiają dopasowanie ścieżki jaką przechodzi wniosek o pożyczkę w systemie do swoich wymagań. Przykładowe statusy to : nowy, weryfikacja, aktywna pożyczka, zamknięta, windykacja itp. Przykładowo dla pożyczki ze statusem nowy, czyli dla wniosku można zdefiniować pod-statusy : nowy->do-uzupełnienia (przy braku kompletu dokumentów), nowy->do-poprawy, nowy->sprawdzony itp.
 5. Zarządzanie szablonami dokumentów w systemie – można samemu dodawać szablony lub modyfikować szablony systemowe, takie jak wzór faktury, umowy pożyczki itp. Wykorzystuje się do tego zaawansowany edytor o funkcjach zbliżonych do programu Word. W szablonie można skorzystać z odwołań do danych z bazy danych, podobnie jak się to robi przy korespondencji seryjnej np. w miejscu, gdzie chcemy, aby było imię klienta wpisujemy <!imie!>
 6. modyfikacja ustawień systemu oraz co się składa na dane uprawnienia użytkowników.

 

Program do udzielania pożyczek – Operator centrali

Operator centrali ma najwięcej dostępnych funkcji w systemie, ze względu na występujące często dane osobowe oraz dane agencji współpracujących, w tym dane finansowe. W systemie istnieje możliwość zaawansowanego definiowania uprawnień operatora centrali.

Główne funkcje operatora centrali :

 1. Zarządzanie agencjami i pracownikami agencji.
 2. Zaawansowane wyszukiwanie agencji oraz pracowników agencji.
 3. Rozliczenia i faktury – rozbudowany moduł umożliwiający rozliczenia z poszczególnymi agencjami oraz koordynatorami. Dostępne funkcje to :
  • generowanie paczki przelewów do banku (możliwość wykonania wszystkich przelewów prowizji dla agencji dwoma kliknięciami w systemie bankowym),
  • zatwierdzanie faktur, nadawanie numeru faktur,
  • ustawianie daty zapłaty faktury,
  • wgląd w zestawienie prowizji dla agencji z możliwością podejrzenia listy pożyczek z wyszczególnionymi prowizjami za każdą.
 4. Moduł klienci i wnioski :
  • zaawansowane wyszukiwanie klientów i wniosków (pożyczek),
  • zarządzanie klientami,
  • możliwość sprawdzenia w BIG klienta,
  • po wejściu w szczegóły klienta – dla każdego klienta jego lista pożyczek,
  • przy liście pożyczek możliwości – zbiorowego księgowania, korespondencji seryjnej, zarządzania przesyłkami dla pożyczek, generowanie plików dla banku : formularzy zgody na polecenie zapłaty, poleceń zapłaty. Jest to bardzo skrócony opis, ponieważ wiele z tych funkcji można opisywać na jedną stronę, chociażby zarządzanie przesyłkami, które umożliwia wysyłanie pocztą, bądź kurierem korespondencji z klientem siedząc w fotelu, można także podejrzeć automatycznie wysłane przez system monity. Pożyczki/wnioski można dodawać do schowka i tam potem wykonywać na nich różne operacje.
  • zmiany statusów i pod-statusów pożyczek – zbiorowo oraz pojedynczo,
  • dla każdej pożyczki wyświetlają się przyciski w zależności od statusu pożyczki np. dla pożyczki nowej mogą to być : zatwierdź, odrzuć, skieruj do poprawy. W systemie jest zapamiętywana cała historia zmian statusów pożyczek oraz kto ich dokonał. Zmiany statusu mogą wiązać się z innymi operacjami np. naliczeniem prowizji dla agencji, albo nadaniem numeru umowy pożyczce.
 5. Raporty – system udostępnia raporty z działalności firmy, są to :
  • raport aktywności agencji – obroty poszczególnych agencji w rozbiciu na miesiące z ostatniego pół roku,
  • produkty – rozbudowany raport pokazujący poszczególne produkty z ilością umów, ilością umów przekazanych do windykacji, obrót na dzień, liczbę pożyczek na dzień, liczbę pożyczek na miesiąc oraz dodatkowe informację. Moduł zawiera także drugi raport podobny do powyższego tylko dodatkowo z rozbiciem na rodzaje dochodów,
  • uznania i obciążenia – lista dni z ujęciem jakie były łączne wpływy i obciążenia, z jakiego tytułu, z możliwością wejścia w szczegóły – listę poszczególnych wpływów, obciążeń.
 6. Polecenie zapłaty – importowanie ściągniętych poprzez polecenie zapłaty opłat z banku, hurtowo.
 7. Moduł wiadomości – operator może wysyłać wiadomości do innych użytkowników, może także ustawić, żeby oprócz wiadomości w systemie został wysłany również email. W przypadku wysyłki do wielu użytkowników dostępne są opcje korespondencji seryjnej.

 

Program do obsługi pożyczek – Agent, pracownik agencji i koordynator lub przedstawiciel i kierownik grupy sprzedażowej

Te konta użytkowników są do siebie mocno zbliżone. Pracownik agencji może przede wszystkim dodawać wnioski, edytować je oraz ma dostęp do modułu wiadomości. Właściciel agencji ma dodatkowo dostęp do rozliczeń swojej prowizji, może zaakceptować fakturę.
Koordynator ma dodatkowo wgląd w zestawienie swoich prowizji z agencji, które pod niego podlegają.

 

Program do obsługi pożyczek – Automatyczne działania

Oprócz przedstawionych funkcji program wykonuje pewne operację bez udziału użytkowników, są to :

 • usuwanie nowych wniosków niezatwierdzonych po x dniach (x ustawia się w ustawieniach),
 • wysyłanie smsów przypominających o zbliżającym się terminie zapłaty (treść smsa w ustawieniach ),
 • wysyłanie maili do przedstawicieli z informacją o zbliżającym się terminie zapłaty ich klienta,
 • wysyłanie maili z powiadomieniami o niedostarczeniu oryginałów dokumentów dla pożyczki,
 • zmiana statusu pożyczek na windykacja, wysłanie monitu i naliczenie opłaty za monit po x dniach po terminie, w przypadku braku wpłaty (x w ustawieniach ustawiane),
 • i wiele innych spraw.

 

Eksport danych

Prezentowany program do udzielania pożyczek w prawie każdym miejscu daje możliwość eksportu danych do pliku .xls (MS Excel), o ile użytkownik posiada odpowiednie uprawniania.

 

Import danych

Możliwe jest zaimportowanie danych o agencjach/ grupach sprzedażowych, klientach dla firmy, która już działa, a nie korzystała z oprogramowania, albo korzystała z innego oprogramowania. Szczegóły w takim wypadku są ustalane indywidualnie.

 

Wsparcie techniczne

Dostęp do programu jest za zasadzie usługi abonamentowej.  Abonament uwzględnia także wsparcie techniczne– utrzymanie systemu na serwerze, konfigurację, aktualizacje oprogramowania i zabezpieczeń serwera, regularne kopie bezpieczeństwa, konserwacje bazy danych, szybką reakcję na problemy z systemem, pomoc w jego korzystaniu itp.

Abonament oznacza kompleksową obsługę. Można spokojnie zająć się biznesem nie myśląc o aspektach technicznych, system będzie zawsze aktualny, będzie wspierany oraz zawsze będzie możliwa pomoc w jego użytkowaniu, konfiguracji – jednym słowem pełna wygoda i kompleksowość.

 

Cennik

Zadzwoń lub napisz, aby otrzymać aktualny cennik. Zapraszamy do kontaktu.

 
 

 • program dla firmy pożyczkowej
 • program wspierający udzielanie pożyczek
 • program do pożyczek
 • program dla firm pożyczkowych
 • program pożyczki
 • program pożyczki ratalne
 • program pożyczki dla firm
 • program do udzielania pożyczek ralatnych
 • program do udzielania pożyczek przez internet
 • program do udzielania pożyczek pod zastaw
 • program do udzielania pożyczek dla firmh
 • program do obsługi pożyczek pod zastaw
 • program do obsługi pożyczek dla firm
 • program do obsługi pożyczek przez internet
 • aplikacja dla firmy pożyczkowej
 • aplikacja wspierająca udzielanie pożyczek
 • aplikacja do pożyczek
 • aplikacja dla firm pożyczkowych
 • aplikacja pożyczki
 • aplikacja pożyczki ratalne
 • aplikacja pożyczki dla firm
 • aplikacja do udzielania pożyczek ralatnych
 • aplikacja do udzielania pożyczek przez internet
 • aplikacja do udzielania pożyczek pod zastaw
 • aplikacja do udzielania pożyczek dla firmh
 • aplikacja do obsługi pożyczek pod zastaw
 • aplikacja do obsługi pożyczek dla firm
 • aplikacja do obsługi pożyczek przez internet
 • system dla firmy pożyczkowej
 • system wspierający udzielanie pożyczek
 • system do pożyczek
 • system dla firm pożyczkowych
 • system pożyczki
 • system pożyczki ratalne
 • system pożyczki dla firm
 • system do udzielania pożyczek ralatnych
 • system do udzielania pożyczek przez internet
 • system do udzielania pożyczek pod zastaw
 • system do udzielania pożyczek dla firmh
 • system do obsługi pożyczek pod zastaw
 • system do obsługi pożyczek dla firm
 • system do obsługi pożyczek przez internet
 • oprogramowanie dla firmy pożyczkowej
 • oprogramowanie wspierające udzielanie pożyczek
 • oprogramowanie do pożyczek
 • oprogramowanie dla firm pożyczkowych
 • oprogramowanie pożyczki
 • oprogramowanie pożyczki ratalne
 • oprogramowanie pożyczki dla firm
 • oprogramowanie do udzielania pożyczek ralatnych
 • oprogramowanie do udzielania pożyczek przez internet
 • oprogramowanie do udzielania pożyczek pod zastaw
 • oprogramowanie do udzielania pożyczek dla firmh
 • oprogramowanie do obsługi pożyczek pod zastaw
 • oprogramowanie do obsługi pożyczek dla firm
 • oprogramowanie do obsługi pożyczek przez internet