Dla lokalnej gazety Nowiny Gliwickie stworzyliśmy i rozbudowujemy portal Nowiny.gliwice.pl. Oprócz samego portalu, który można zobaczyć pod adresem www.nowiny.gliwice.pl wykonaliśmy również zaawansowany panel administracyjny dla 3 typów użytkowników – administratora, moderatora oraz redaktora.

Administrator może m.in. zarządzać redaktorami, galeriami, reklamami, terminarzem imprez, wiadomościami, sondami, konkursami, wideo, horoskopami, ogłoszeniami, imieninami oraz oglądać artykuły. Moderator ma możliwość zarządzania artykułami- jego zadaniem jest korekta artykułów oraz ich zatwierdzanie.

Redaktor ma możliwość tworzenia artykułów dzięki zaimplementowanemu na stronie www edytorowi tekstu. Może również zarządzać zdjęciami oraz umieszczać je w artykułach. Oprócz tego w systemie można definiować działy i poddziały, dla każdego działu można określić z jakich ma się składać modułów.

Treść każdej strony portalu tworzona jest dynamicznie i zależy od wielu czynników.

Portal Nowin Gliwickich