Dla Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Jesteśmy z Wami” stworzyliśmy system klasy ERP, wspomagający obszary funkcjonowania biura ubezpieczeń grupowych, związane z obsługą płatności, polis, ubezpieczonych oraz wspierający współpracę z systemami PZU.

System został wykonany na podstawie programu PZU z lat 90-tych o nazwie GURIK. Został on jednak rozszerzony o szereg przydatnych funkcji według wskazań klienta. Z systemu mogą korzystać zwykli użytkownicy mający dostęp tylko do danych ze swojego oddziału oraz administrator, który może zarządzać całą bazą danych, generować zestawienia ze wszystkich oddziałów itp. System został zaprojektowany zgodnie z metodologią RUP.

System został stworzony jako aplikacja webowa dzięki temu posiada jedną centralną bazę danych, a dostęp jest możliwy z wielu oddziałów. Dzięki zastosowaniu szyfrowania oraz dodatkowych funkcji zabezpieczających niebezpieczeństwo włamania się do systemu zostało zminimalizowane.

System klasy ERP „Polisek”