Rekrutant jest to system pozwalający prowadzić rekrutację pracowników przez internet. Z systemu mogą korzystać tacy użytkownicy jak : kandydaci do pracy (wypełniają ankiety rekrutacyjne), rekrutanci (nadzorują konkretną rekrutację, mogą wprowadzać rozmowy kwalifikacyjne, oceniać ankiety kandydatów itp.), administrator (zarządza całością w tym rekrutacjami, rekrutantami, kandydatami itp.).

System posiada zaawansowany sposób wyszukiwania kandydatów z bazy np. za pomocą przedziału odpowiedzi na jakieś pytanie z ankiety (przykładowo : w jakim stopniu znasz angielski ? (1-10) – można wyświetlić dowolny przedział odpowiedzi). Wszystkie ankiety są definiowane przez pracodawcę, mogą przykładowo zawierać pytania z dziedziny wiedzy związanej ze stanowiskiem.

Rekrutacja pracowników przez internet