Programy na zamówienie – rodzaje

Poniżej krótki opis oraz różnice pomiędzy aplikacjami webowymi a desktopowymi.

Programy na zamówienie jako aplikacje webowe

Programy na zlecenie można podzielić na dwie grupy. Jedną są aplikacje internetowe (aplikacje webowe). Są to programy, które działają, zamiast na komputerze użytkownika, na serwerze. Dostęp uzyskuje się do takiej aplikacji poprzez przeglądarkę internetową. Przykładem aplikacji internetowej jest bankowość internetowa.

Ze względu na szereg zalet aplikacji webowych zazwyczaj programy na zlecenie tworzone są właśnie jako aplikacje internetowe. Poniżej znajduje się krótki opis wad i zalet aplikacji internetowych. W dziale aplikacje webowe również znajduje się opis zalet i wad oraz szereg dodatkowych informacji na temat aplikacji internetowych (w tym systemów CRM, ERP stworzonych jako aplikacje internetowe), takich jak możliwości i struktura takich aplikacji, przykładowa wycena systemu ERP.

aplikacje internetowe

Aplikacje webowe pozwalają zarządzać wszystkimi danymi za pomocą jednej bazy danych. Daje to możliwość dostępu do danych, które normalnie byłyby na innym komputerze (w innym dziale, piętrze, budynku, mieście lub nawet kraju). Przykładowo : dział sprzedaży ma dostęp do stanów magazynowych, dział produkcji do prognoz sprzedaży, dział finansów do analizy wskaźnikowej wykorzystującej dane prawie wszystkich działów itp. Inne zalety takiego rozwiązania to brak jakichkolwiek zależności od systemu operacyjnego na komputerze (przeglądarki są we wszystkich systemach operacyjnych), dostęp z dowolnego miejsca i komputera (możliwe jest ograniczenie dostępu ze względów bezpieczeństwa np. tylko dla kilku komputerów i dla przedziału godzin) oraz brak konieczności tworzenia kopii bezpieczeństwa na każdym komputerze, jest ona tworzona dla całej bazy, najczęściej automatycznie.

Wadą aplikacji webowych jest mniejsze bezpieczeństwo takiego systemu, jeżeli dostęp do niego jest możliwy z internetu. Dla minimalizacji niebezpieczeństwa stosuje się szereg zabezpieczeń m.in. dostęp w zależności od miejsca, czasu, użytkownika, komputera, systemu operacyjnego itp. oraz szereg standardowych zabezpieczeń jak szyfrowanie połączenia, uwierzytelnianie, autoryzacja.

Więcej informacji na temat aplikacji webowych (w tym systemów CRM, ERP stworzonych jako aplikacje webowe) znajduje się w dziale aplikacje webowe.

programy na zamówienie desktopowe

Programy desktopowe w odróżnieniu od aplikacji internetowych są instalowane i uruchamiane na komputerze. Nie można z nich korzystać z dowolnego komputera, ponieważ program jest tworzony dla danego systemu operacyjnego np. Windows, Linux itp.
Dane wykorzystywane przez taki program mogą być przechowywane na danym komputerze i wtedy są dostępne tylko dla użytkowników tego komputera, albo na serwerze i wtedy wymagane jest połączenie do internetu lub intranetu (sieć wewnętrzna w przedsiębiorstwie). Większość powszechnie wykorzystywanych aplikacji, takich jak pakiety biurowe, klienty poczty, przeglądarki internetowe to aplikacje desktopowe.

Technologia .NET

Firma Copniac tworzy aplikacje desktopowe wyłącznie z zastosowaniem technologii .NET i wyłącznie dla systemów operacyjnych z rodziny Windows. Aplikacje wykonane w tej technologii charakteryzuje duża niezawodność, możliwość instalacji na dowolnym komputerze z systemem Windows oraz integracja z usługami dostępnymi w systemach Windows. Możliwości, funkcjonalności takich aplikacji są zbliżone do aplikacji tworzonych we wszyskich pozostałych technologiach.