Referencje

Dla Grupy Kapitałowej Invest świadczyliśmy usługi w zakresie serwisu komputerów firmowych.

link do listu referencyjnego