Poniżej zamieszczamy krótki opis struktury oraz możliwości aplikacji internetowych.

Aplikacje internetowe – struktura i możliwości

Większość aplikacji webowych ma budowę modułową. Każdy moduł posiada swoje funkcjonalności. Przykładowo moduł dla magazynowania pozwalałby zarządzać stanami magazynowymi, gotowymi produktami oraz ew. półproduktami (tutaj już zachodzi to na proces produkcji). Przykładowo może istnieć także możliwość graficznej reprezentacji miejsca na magazynie gdzie konkretny towar się znajduje. Moduł dla księgowości mógłby współpracować z systemem księgowości jeżeli taki już jest lub ew. zastąpić go. Moduł finansowy pozwalałby generować zestawienia finansowe (przykładowo cash flow ), wyliczać wskaźniki, może tworzyć cotygodniowo, comiesięcznie i corocznie raport z poprzedniego okresu i wysyłać go na maila do członków zarządu.

W przypadku zastosowania standardowych programów (nie aplikacji webowej), całemu programowi np. dla zarządzania magazynem odpowiada jeden moduł aplikacji internetowej. Poszczególne moduły są zazwyczaj dostępne dla poszczególnych grup użytkowników np. księgowej, magazyniera, handlowca, prezesa, finansisty itp. Im większą część funkcjonowania firmy ma wspomagać system tym więcej będzie modułów, ale baza danych zawsze jest jedna.

Oprócz modułów, które w praktyce odczytują (zapisują) ze wspólnej bazy poszczególne dane, może funkcjonować niezależnie aplikacja nadzorująca. Może m.in. na podstawie danych z poprzednich okresów przewidywać zapotrzebowanie na produkty, ostrzegać o tym, że zapasy wystarczą na niewiele czasu, ponieważ sprzedaż rośnie itp. Można także dodać moduł zajmujący się ewidencją czasu pracy (np. przy współpracy z czytnikami kart przy wejściu). Ze względu na fakt, że każdy użytkownik będzie miał swój login i hasło można w przypadku błędnych danych lub destrukcji (czego nie życzymy) od razu namierzyć delikwenta.

Jest tutaj naprawdę dużo możliwości w przypadku wspólnej bazy, aplikacji internetowych. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje. Chcemy podkreślić, że to co proponujemy to system w całości zaprojektowany i stworzony dla danej firmy, nie jest to dostosowywanie gotowego systemu. Zazwyczaj w takich wypadkach robi się wywiad, pyta księgową co by się jej przydało, idzie się do działu windykacji, co można dla nich zrobić itp. W przypadku gotowych systemów nie są one dostosowane do specyfiki przedsiębiorstwa.