Poniżej znajduje się krótki opis tego w jaki sposób tworzymy programy na zamówienie (głównie aplikacje internetowe), z jakich etapów składa się proces tworzenia aplikacji.

Programy na zamówienie – proces tworzenia

W klasycznej formie proces tworzenia w przypadku programu na zamówienie składa się z kilku etapów :

  • zebrania wymagań klienta odnośnie programu na zamówienie
  • stworzenie modelu biznesowego – które procesy biznesowe w firmie, będą wspierane przez aplikację
  • projektowania programu
  • tworzenia aplikacji
  • testowania aplikacji internetowej lub desktopowej

Jest to wersja klasyczna, z grubsza staramy się ją stosować, jednak coraz częściej wykorzystujemy także nowoczesne metodologie tzw. lekkie. Tutaj różnica polega na tym, że nie zakłada się, że można na początku wszystko przewidzieć i zaplanować, a raczej, że wiele rzeczy w czasie tworzenia programu na zamówienie będzie się okazywało w „praniu”. Wynika to z doświadczenia w tworzeniu bardziej skomplikowanych aplikacji internetowych.

Poniżej znajdują się krótkie opisy poszczególnych etapów.

Projektowanie aplikacji

Jego cechą charakterystyczną jest pierwszy etap nazywany modelowaniem biznesowym. Ma on na celu przedstawienie za pomocą modelu procesów biznesowych, czyli po prostu opisuje sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa. W kolejnych etapach wybiera się, które części funkcjonowania firmy mają być wspomagane przez system oraz wykonuje się projekt samego systemu. Taki sposób projektowania systemów pozwala tworzyć bardziej niezawodne i dostosowane do indywidualnych cech przedsiębiorstwa programy na zamówienie.

Kodowanie aplikacji internetowej (lub desktopowej)

Po etapie projektowania następuje kodowanie. Najczęściej wykorzystywany jest w tym momencie język skryptowy PHP lub technologia .NET oraz dodatkowo JavaScript i Ajax.

Mimo, że etap ten jest konsekwencją projektu aplikacji jest także bardzo ważny. Nasze aplikacje internetowe tworzymy zgodnie z najnowszymi standardami, stosujemy m.in. model MVC przy tworzeniu aplikacji webowych. Model ten wymusza oddzielenie kodu związanego z obsługą bazy danych, kodu wykonującego obliczenia, operacje na danych od kodu opisującego wygląd aplikacji internetowej.

Testowanie aplikacji webowej

Kolejnym etapem jest testowanie aplikacji internetowej. Najważniejsze dla nas jest aby nasze programy na zamówienie były niezawodne i spełniały oczekiwania klienta. Dlatego przykładamy dużą wagę do tego etapu procesu tworzenia aplikacji internetowych.

Wdrożenie programu na zamówieni oraz szkolenia

Stworzone programy na zamówienie należy następnie wdrożyć u klienta. W przypadku aplikacji internetowych polega to najczęściej na instalacji systemu na serwerze. Drugą sprawą jest natomiast przygotowanie pracowników do obsługi aplikacji internetowej.
Przy projektowaniu i tworzeniu programu na zamówienie staramy się stworzyć aplikacje najprostszą w obsłudze, dlatego zazwyczaj wystarcza dokumentacja użytkownika. Trzeba jednak zaznaczyć, że przeprowadzamy również stosowne szkolenia, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

Ostatni etap tworzenia programu na zamówienie

Ostatni etap jest zwieńczeniem wszystkich poprzednich. Aplikacja internetowa zaczyna być wykorzystywana przez klienta, pozwala mu zwiększyć wydajność, obniżyć koszty działalności, tworzy wartość dodaną dla klienta. Aby tak się działo, bardzo ważne jest dokładne poznanie potrzeb klienta, branży i staranne podejście do każdego z etapów.