W celu wyznaczenia obszarów funkcjonowania firmy, gdzie można zastosować systemy informatyczne, aby obniżyć koszty, zwiększyć wydajność, zmniejszyć ryzyko itp. przeprowadzamy analizę biznesową, która jest pewnego rodzaju audytem.


Analiza biznesowa polega na stworzeniu modelu działania firmy, zidentyfikowaniu i opisaniu najważniejszych procesów biznesowych takich jak przyjmowanie zamówień, reklamacji, obsługa klienta, proces świadczenia usługi, produkcji, zarządzania personelem itp.
Analiza jest przeprowadzana w siedzibie firmy klienta, biorą w niej udział pracownicy z poszczególnych działów, odpowiedzialni za poszczególne obszary działalności firmy. Po stworzeniu modelu funkcjonowania przedsiębiorstwa następuje analiza poszczególnych procesów biznesowych pod kątem możliwości ich optymalizacji z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. W czasie analizy brane jest pod uwagę dostępne na rynku oprogramowanie, które może być w danym wypadku wykorzystane oraz oprogramowanie, które trzeba by dopiero stworzyć specjalnie dla danej firmy tzw. programy na zamówienie (np. aplikacje internetowe). Opracowywany jest raport, gdzie wyszczególnione są korzyści i koszty każdego rozwiązania (oprogramowanie dostępne na rynku, czy dedykowane). Raport jest przedstawiany i omawiany wspólnie z klientem.
Skorzystanie z analizy biznesowej daje także możliwość poprawienia funkcjonowania firmy poprzez zmiany organizacyjne dzięki większej znajomości funkcjonowania poszczególnych 'trybów’ w firmie.
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości jakie daje wykorzystanie IT w firmie zajrzyj na stronę IT w zarządzaniu firmą.
W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.