Aplikacje internetowe

Aplikacje internetowe jest to jeden z najczęściej obecnie wykorzystywanych w firmie rodzajów aplikacji, jest to także nasza specjalność. Są one najczęściej tworzone jako tzw. programy na zamówienie. Aplikacje internetowe działają na serwerze, korzysta się z nich przy użyciu przeglądarki internetowej. Przykładem aplikacji internetowej jest bankowość internetowa.

Zalety aplikacji internetowych

Aplikacja webowa pozwala zarządzać wszystkimi danymi za pomocą jednej bazy danych. Daje to możliwość dostępu do danych, które normalnie byłyby na innym komputerze (w innym dziale, piętrze, budynku, mieście lub nawet kraju). Przykładowo : dział sprzedaży ma dostęp do stanów magazynowych, dział produkcji do prognoz sprzedaży, dział finansów do analizy wskaźnikowej wykorzystującej dane prawie wszystkich działów itp. Inne zalety aplikacji webowych to brak jakichkolwiek zależności od systemu operacyjnego na komputerze (przeglądarki są we wszystkich systemach operacyjnych), Aplikacje internetowe pozwalają na dostęp z dowolnego miejsca i komputera (możliwe jest ograniczenie dostępu ze względów bezpieczeństwa np. tylko dla kilku komputerów i dla przedziału godzin). Brak konieczności tworzenia kopii bezpieczeństwa na każdym komputerze ponieważ jest ona tworzona dla całej bazy, najczęściej automatycznie to inna zaleta aplikacji webowej.

Wady aplikacji internetowych

Wadą jest mniejsze bezpieczeństwo takiego systemu, jeżeli dostęp do niego jest możliwy z internetu. Dla minimalizacji niebezpieczeństwa stosuje się szereg zabezpieczeń m.in. dostęp w zależności od miejsca, czasu, użytkownika, komputera, systemu operacyjnego itp. oraz szereg standardowych zabezpieczeń jak szyfrowanie połączenia, uwierzytelnianie, autoryzacja.